Vergunning aanvraag

In 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen flink verruimd, maar ze verschillen nog per locatie. Contek adviseert u en toetst uw (ver)bouwplannen aan de criteria welke vermeld staan in het besluit omgevingsrecht (BOR). Indien uw plannen toch vergunningsplichtig zijn, kunnen wij voor u een omgevingsvergunning verzorgen, bijvoorbeeld voor: nieuwbouw, verbouw, renovatie, slopen, monumenten, brandveiligheid en milieu.

Per oktober 2010 zijn bovenstaande vergunningen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) gebundeld tot één omgevingsvergunning. De tekeningen en berekeningen die de basis vormen van uw aanvraag, moeten voldoen aan de wettelijke eisen en besluiten van de gemeente. Naast deze basis kunnen aanvullende onderzoeken en rapportages geëist worden zoals een ruimtelijke onderbouwing.