Schetsontwerp

In deze eerste stap worden uw wensen visueel gemaakt in een tekening: een ruwe voorlopige vorm van het bouwplan. Contek vertaalt uw idee├źn zo goed mogelijk in een ontwerp dat past binnen het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en het bouwbesluit (BB2012).

Eventueel vertalen wij uw wensen in meerdere varianten of een 3D-impressie. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden binnen de besluiten en regels van de overheid.

Advies en vooroverleg
In de schetsontwerpfase denken wij met u mee over zaken als materiaalgebruik, effectieve bouwwijze, uitvoerbaarheid, duurzaamheid en bouwkostenbeheersing. Vaak kunnen aannemers al een passende offerte maken aan de hand van een schetsontwerptekening.

Het schetsontwerp zal in een concept-omgevingsvergunning voorgelegd worden aan de gemeente. Deze zal het plan voorleggen aan de welstandscommissie en toetsen aan het bestemmingsplan.