Bouwkundig tekenwerk

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn diverse tekeningen vereist. Contek tekent, denkt en werkt uw wensen bouwkundig uit van schetsontwerp (SO) tot uitvoeringsontwerp (UO). Hieronder een overzicht van ons tekenwerkaanbod:

  • Schetsontwerp, voorlopig ontwerp (SO & VO): bestaande en nieuwe situatie, plattegronden, gevels, doorsneden en situering.
  • Definitief ontwerp (DO): vergunningsaanvraag tekening, definitief ontwerp, ventilatieoverzicht, brandveiligheid en bouwbesluittoetsing.
  • Constructieve plattegronden: fundering, palenplan (indien onderheid), vloerconstructie, kap- of platdakconstructie
  • Installatie plattegronden: riolering en (mechanische) ventilatie.
  • Detaillering: diverse aansluitingen uitgewerkt op detail niveau.
  • Uitvoeringsgereed ontwerp (UO): DO uitwerken tot werktekeningen, kozijnoverzichten, werkplaatstekeningen voor onder meer staal, hout en beton.
  • Civiel tekenwerk: kleinschalige projecten. Onder meer bruggen, trappen en damwanden.