Bouwfysica

Wij verzorgen bouwfysische en bouwbesluitberekeningen gebaseerd op het Bouwbesluit (BB2012) en de NEN voor onder meer de volgende elementen:

  • oppervlakte:  verblijfs- en gebruiksoppervlakte, 55%-regel, volgens NEN 2580
  • ventilatieberekening: ventilatiecapiciteit volgens NEN 1087
  • spuiventilatieberekening: afvoer van verontreinigde binnenlucht volgens NEN 1087
  • daglichtberekening: controle percentage daglichttoetreding volgens NEN-2057
  • RC-waarde berekening: isolatiewaarde volgens NEN 1068
  • dauwpuntberekening

Per 1 januari 2015 zijn de eisen met betrekking tot energiezuinigheid van gebouwen gewijzigd. Zowel de EPC als Rc is aangescherpt. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in tussenstappen naar (bijna) energieneutraal bouwen in 2020 wordt toegewerkt.

Per 1 juli 2018 verviel de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie).  Dit houdt in dat de netbeheerder geen nieuwe gebouwen en panden na splitsing meer mag aansluiten op het aardgasnetwerk, mits er een Omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.