Constructieberekening

Wij verzorgen constructieberekeningen (statistisch) voor onder meer de fundering, staalconstructies, betonconstructies en houtconstructies.

Lees meer

Bouwkundig tekenwerk

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn diverse tekeningen vereist. Contek werkt uw wensen bouwkundig uit van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp.

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

In een ruimtelijke onderbouwing onderzoeken we de effecten van de bestaande en nieuwe situatie op de omgeving.

Lees meer

Bestek en werkomschrijving

In een bouwkundig bestek of werkomschrijving wordt uw bouwplan uitgewerkt tot een uitgebreide omschrijving voor de uitvoering van nieuwbouw, verbouw of renovatie.

Lees meer

EPG- en MPG-berekening

Contek toetst of uw ontwerp voldoet aan de in het bouwbesluit beschreven minimumeis voor energie- en milieuprestatie en adviseert u over energiezuinig bouwen.

Lees meer

Bouwbegeleiding en toezicht

Contek begeleidt, controleert en houd toezicht op uw bouwproces vanaf start uitvoering tot oplevering. Uw project wordt binnen de afgesproken prijs en tijd gerealiseerd

Lees meer

Vergunning aanvraag

Wij verzorgen vergunningen voor onder meer nieuwbouw, verbouw, renovatie, slopen, monumenten, brandveiligheid en milieu.

Lees meer

Schetsontwerp

In deze eerste stap worden uw wensen visueel gemaakt in een tekening: een ruwe voorlopige vorm van het bouwplan. Wij vertalen uw idee├źn zo goed mogelijk in een ontwerp.

Lees meer

Bouwfysica

Contek Serooskerke verzorgt bouwfysica- en bouwbesluitberekeningen gebaseerd op het Bouwbesluit (BB2012) en de NEN.

Lees meer